Съвременен фолклорен танц

Любчо Василев

и неговите виждания за съвременното претворяване на фолклорния танц

Презентация 1-ва


Като един от хореографите със свой собствен стил и виждания за развитието на съвременния сценично разработен фолклорен танц, мултимедийната презентация на Любчо Василев не само че предизвика голям интерес в частта, която разкрива работата му на общественик като зам. председател на СБМТД, но прикова вниманието на колегите си от спонтанното разкриване на най-съкровените „тайни“ от етапите при създаване на едно ново танцово произведение. За висотата на даден творец може да съди по това доколко той е готов да сподели с останалите теоретическите си познания и практическия си опит! Любчо Василев сподели как от даден аксесоар се стига до завършена постановка, как една покана за участие в Унгария е искра за разпалване на въображението на хореографа при поставяне на съвременен танц на фолклорна основа.


Той предизвика присъстващите и с две нови теми за дискусия:

-          Може ли да се танцува полифонично? Възможна ли е полифонията в българския фолклорен танц?

-          Ако в музикалните произведения динамиката има важно значение, то може ли динамиката да се приложи в постановъчния процес? Освен бързи и бавни танци, може ли да има …


Тези въпроси Любчо Василев отправи към новата вълна хореографи-изследователи.Презентация 2-ра