Музиката във фолклорния танц

– от кавала до синтезатора 

(съвместната дейност на музикант и хореограф)


Поканени автори и тематични направления на брой втори, година първа: