Нашите издания през 2021 година

Към нашите автори и читатели

Бъдете един от нашите читатели и автори. Споделяйте с всички нас своите знания и прктически опит по посочените тематични направления. Информирайте ни за нови събития в областта на традиционната ни българска култура и фоклор. Отнасяйте се с уважение към тези, които са творили преди нас...

 

Вижте обръщението на д-р Мария Дражева към всички нас...

Както отбелязва Станиславски:


„- Великите хора създават традицията, а след тях техните продължители, които възприемат традицията, я предават на следващите поколения."


 

Регистрирайте се...