Живот и творчество на Методи Кутев

Д-р Мария Дражева

Хореограф, председател на НЧ „Галатея-2018“

и на Асоциация за български музикално-танцов фолклор

  Анотация. В статията се разглежда живота и творчеството на Методи Кутев, един от шестимата титани на българския фолклорен танц. Структурно изложението е разделено на части като кратки биографични данни; Методи Кутев като хореограф и неговите постановки; изводи за наследството, което ни е завещал.
 

ПРОЧЕТИ:

Vol1Author6MariaKutev