Живот и творчество на проф. Кирил Дженев – новаторът в българската народна хореография

 

Професор д-р Даниела Дженева, Катедра „Хореография“,

АМТИИ – Пловдив djeneva@artacademyplovdiv.com  

 

АНОТАЦИЯ. В статията се представя живота и творчеството на професор Кирил Дженев. Дефинират се основните периода на неговото развитие като хореограф, преподавател и учен. Разкриват се неговите усилия в изграждането и утвърждаването на специалността в Пловдив и ансамбъл „Тракия“. Тълкувайки мултимедийни презентации авторът разбулва тайните на знакови постановки. Отбелязват се основните теоретични трудове и учебници на проф. К. Дженев. В  заключение се извеждат приноси на проф. Дженев за развитието на фолклорното ни танцово изкуство у нас.

Ключови думи: Кирил Дженев, фолклорен танц, Катедра „Хореография“, ансамбъл „Тракия“

 

Vol1Author3Djeneva