Към авторите на брой 1, година 1, 2021

НЕЗАБРАВИМАТА МАРГАРИТА ДИКОВА И НЕЙНОТО ТВОРЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

Христо Иванов Гл. художествен ръководитл и хореограф на ансамбъл „Загоре“, Стара Загора


Анотация. В статията се представя живота и творчеството на Маргарита Дикова от нейния ученик, солист и асистент-хореограф Христо Иванов. В първата част, след покана от страна на г-н Иванов, авторът на книгата за нея – Гергана Велемирова, отбелязва основни моменти от биографията на Дикова, а във втората част Христо Иванов хронологично представя творчеството на Дикова и своето възхищение от нейната дейност като човек, хореограф и ръководител.


Текстът на статията е редакция на видео филма от презентацията на Христо Иванов по време на работния семинар, извършена от д-р М. Дражева.


ПРОЧЕТИ:


Vol1Author2IvanovDikova