Титаните и техните следовници

Към авторите на брой 1, година 1, 2021

Анотация. В статията се проследява втория период от развитието на българската фолклорна хореография, като се обособяват три етапа и изтъкват заслугите на водещите хореографи от посочения период – Маргарита Дикова, Кирил Дженев, Кирил Харалампиев, Метод Кутев, Димитър Димитров и Иван Тодоров. Ключови думи: Фолклор, танцово изкуство, български танци, история, периодизация, хореографи.

 

ПРОЧЕТИ...

Vol1Author1BGrigorov