MariaAnsVn1M
team01

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ АВТОРИТЕ И ЧИТАТЕЛИТЕ
НА ТЕМАТИЧНИЯ БРОЙ НА е-СПИСАНИЕТО
„ТИТАНИТЕ НА БЪЛГАР СКИЯ ФОЛКЛОРЕН ТАНЦ“

 

Тематичният брой на е-списанието е посветен на Титаните на българския танц, представя шестте знаменателни хореографи, високо културни и невероятно талантливи със собствен, ярък стил в изкуството и в живота. Добри приятели и сподвижници, те живеят във времето, когато българското хоро се „качва“ на сцената, превръщат го в изкуство, признато в целия свят.

 

Друга, не по-малко важна причина да публикуваме подобен тематичен брой на е-списанието, е да отдадем почит към тях, нашите първоучители. Важен белег на културата е почитта и уважението към големите личности, оставили ни забележително наследство и подготвили плеяда талантливи ученици, сега известни хореографи, някои от които са и между поканените автори.

 

Както отбелязва Станиславски:

 

- Великите хора създават традицията, а след тях техните продължители, които възприемат традицията я предават на следващите поколения. Но традицията е капризна, тя се преражда също като синята птица на Метерлинк и се превръща в занаят и само най-важното, едно малко зрънце от нея се запазва до новото възраждане, което взема това унаследено зрънце от великото, вечното и прибавя към него своето, новото. На свой ред и то се предава на следващото поколение и отново се загубва по пътя си с изключение на една малка частица, гдето се съхранява материалът на бъдещето велико човешко изкуство“.

 

 

Специални благодарности към гост-авторите, приели поканата за създаване на брой първи, година първа на е-списанието. Като колеги хореографи всички ние знаем колко трудно (а понякога – и невъзможно) се работи по време на пандемия в България. Нашите гост-автори успяха да включат в текущите си ангажименти подготовката на своите статии, презентации и личното си участие в обсъждането с единствената цел, че споделянето на знания и опит издигат престижа на нашата гилдия на по-високо ниво.

 

 

Ще се опитаме това електронно издание да бъде и един духовен празник с полезна информация и преживявания за всички нас.

 

Предстоящи тематични броеве на списанието:

 

·         Брой Втори – „Музиката във фолклорния танц – от кавала до синтезатора (съвместната дейност на музикант и хореограф)“;

·         Брой Трети – „От традиционния фолклорен танц към съвременните му форми“;

·         Брой Четвърти – „Българската носия във фолклорния танц и майсторите, които я създават“;

·         Брой Пети – „Образователните институции като центрове за съхранение и развитие на българския танц“;

·         Брой Шести – „Българските фолклорни институции по света“.

 

В зависимост от времето и процесите в него, както и от интересите и предпочитанията на нашата многообразна аудитория, тематичната насоченост може да бъде обогатявана.

 

 

 

Д-р Мария Дражева, главен редактор