Моля, попълнете необходимата информация последователно за всеки един автор

Изпратете ваша  снимка за документи на електронен адрес gala-secretary@bultima.net