Пишете ни...

#Get In Touch

 

Българското читалище като уникална културна и образователна институция през вековете е било, е и ще бъде разпространител на народното знание (folk-lore) и ние вярваме, че съвременните технологии и уеб-базираното ни издание ще достига до всеки българин, където и да е.

Адрес за кореспонденция
П.К 66 - Централна поща Варна 9000 Д-р Мария Дражева folkxplorer@gmail.com https://folkxplorer.com
МОБ
+359 888 90 88 59
email Адрес

Пишете ни...

 maria@drazheva.dance

или се обадете: +359 888 90 88 59

maria@drazheva.dance

FOLKXPLORER