Към нашите бъдещи и настоящи автори:

 

Очакваме вашите ръкописи по темите, обявени за следващите броеве на е-списанието, както следва:

  • Брой Втори – „Музиката във фолклорния танц – от кавала до синтезатора (съвместната дейност на музикант и хореограф)“;
  • Брой Трети – „От традиционния фолклорен танц към съвременните му форми“;
  • Брой Четвърти – „Българската носия във фолклорния танц и майсторите, които я създават“;
  • Брой Пети – „Образователните институции като центрове за съхранение и развитие на българския танц“;
  • Брой Шести – „Българските фолклорни институции по света“.

 

 


 

В зависимост от времето и процесите в него, както и от интересите и предпочитанията на нашата многообразна аудитория, тематичната насоченост може да бъде обогатявана.

Всяка ваша идея за статии, семинари, дискусии, "кръгли маси" или представяне на нови издания ще приемем с благодарнoст...

Регистрирайте се като автор на посочения адрес.

 

 


 

 

От редакционния съвет